Anki Edvinsson

Anki Edvinsson er svensk journalist og programleder. Hun debuterer som forfatter med denne første boken i en serie om politietterforskerduoen
Per Bergh og Charlotte von Klint.