Helene Uri & Eiolf Solvang

Helen Uri er forfatter og språkviter. Hun har skrevet både fagbøker og romaner og er oversatt til en rekke språk. Hun fikk Brageprisen 2018 for boken Hvem sa hva? (Gyldendal)
Eiolf Solvang er cand. mag. Han har jobbet i Aftenposten i over tretti år, blant annet har han vært med på å lage magasinet Aftenposten Vitenskap. Siden februar 2018 har han vært ansvarlig for språkquizspalten i Aften-posten.