Krigens arvinger

Motstandsheltenes etterkommere forteller om krigens pris

I denne boken forteller etterkommerne til flere av våre aller største krigshelter om sine foreldre og besteforeldres erfaringer fra andre verdenskrig.
Dette er historier om enkeltmennesker som i ung alder utviste ufattelig helte-mot, handlekraft og viljestyrke, men også humanisme og evne til å stå imot ekstrem ondskap. Hvem var disse heltene våre og hva gjorde krigen med dem?
Bidragsyterne er Odd Nicolai Nansen, Kristin Skogen Lund, Mette Manus, Marianne Bratteli, Leif Tronstad, Helge Hjort, Axel Scheel, Elisabeth Vislie, Trym Staal Eggen,
Tomm Berntsen, Elisabeth Gjems Egge, Kari Evang,
Jan Skaalebraaten og Kirsten Kokkin.

ForfatterNanna Seglecke (red.)
Innbundet kr. 399,-ISBN 978-82-93670-56-8
Forventet lagerdatoOktober