Sende inn manus?

Gloria Forlag tar imot manus i alle sjangre.

  • Send prosjektbeskrivelse og ett par prøvekapitler på e-post til manus@gloriaforlag.no
  • Legg ved et følgebrev der du forteller litt om deg selv og gjerne også en kort beskrivelse av hva prosjektet handler om og hvorfor du mener dette bør gis ut.
  • Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi tilbakemeldinger på manus som vi ikke ønsker å gå videre med.
  • Gloria får mange henvendelser, så behandlingstid for vurdering av manus er minimum 8-10 uker.