Svartstilla

I Svartstilla har den unge forfattaren valt den gamle kvinnas perspektiv for å skrive om kjærleik, einsemd og om lengsel etter å høyre til.

Gjennom den gamle kvinnas sorg får lesaren innblikk i ei uendeleg sterk forteljing om stor kjærleik – og om den stilna som oppstår når eit liv brått tek slutt.
Svartstilla er ein liten, men likevel stor roman, om store spørsmål om kva eit menneskeliv er, kva kjærleiken er verdt, og kva den kostar. I den gamle kvinna sin kamp for å halde fast på den store sorga skildras og menneskes søken etter meining i ei stadig meir opplyst verd.

Forfatter:Susanne Skogstad
Pocket: kr. 199,-
ISBN: 978-82-93670-34-6
Innbundet:ISBN: 978-82-93670-01-8
Forventet lagerdato:april

Last ned forside.
Last ned forfatterportrett.