Ti kniver i hjertet

– vår tids sagaskrivere

I denne boka er vår tids skarpeste penner invitert til skrive en knivskarp, kort fortelling som tar utgangspunkt i en scene, skikkelse eller hendelse i de gamle sagaene, det kan være Bergtora, Njål eller Skarphedin, men fortellingen skal fokusere på et tema eller en hendelse som står sentralt vår tid.

Hva er en god fortelling i vår tid? Hva var en god fortelling for tusen år siden? Sagaene blir ofte beskrevet som de første kjente fortellingene med lokal forankring i Skandinavia, særlig omhandler de hendelser her i Norge og på Island. Sagaens betydning for skandinavisk identitet og senere litteratur kan vanskelig overdrives.
Dette er en samling skarpe betraktninger om vår tid, som både kaster lys over lange politiske linjer og korte presise hverdagsbetraktninger

Forfattere:Jon Fosse, Simon Stranger, Bergsveinn Birgisson, Sigmund Løvåsen, Tom Egeland, Aina Basso, Cecilie Enger, Thorvald Steen, Maria Tryti Vennerød, Steinunn Sigurdardottir
Innbundet: 379,-ISBN: 978-82-93670-03-2
Forventet lagerdato:På lager

Last ned forside.